TOYOTETSU Çevre Politikası

TOYOTETSU temel felsefesi doğrultusunda, faaliyet, ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi minimize edebilmemiz için,


1


2


3


4


5

6

Çevremiz ve iş yaptığımız topluluk başta olmak üzere paydaşlarımızla; güven telkin eden, uyumlu, çevre boyutlarımızla bağlantılı, yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uygun hareket etmeyi,

Kısıtlı doğal kaynakları önemseyerek, atık oluşumumuzu öncelikle azaltarak engelleyeceğimizi, sonrasında sıfır atık hedefi ile sürekli iyileştireceğimizi,

“TOYOTETSU BİLİNCİ”ne uygun olarak kayıpların (muda) yok edilmesi için sürekli iyileştirmeler (kaizen) yaparak, çevresel kirlenmenin önlenmesine dair tedbirlerin alınmasını ve tüm süreçlerde uygulanmasını,

TTTI içinde bulunduğu toplumun bir parçası olduğunun bilinciyle hareket ederek, yapmış olduğu çalışmalar ile başta taşeron, yan sanayi ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızı da içine alarak “Topluma Katkı”da bulunma çalışmalarımıza devam edeceğimizi,

Çevre politikamızı, TTTI için veya TTTI adına çalışan tüm kişilere duyurup, topluma ve ilgili bütün kuruluşlara her zaman için açık tutacağımızı,

Yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızı sürekli iyileştirerek geliştirmeyi,


taahhüt ederiz...