TOYOTETSU Enerji Politikası

TOYOTETSU temel felsefesi doğrultusunda, üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirirken;


1


2


3


4


5


6

TTTI bünyesinde faaliyet göstermenin bilinci ile enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından uymakla yükümlü olduğumuz yasal şartlara uyacağımızı,

“TOYOTETSU BİLİNCİ”ne uygun olarak kayıpların (muda) yok edilmesi için sürekli iyileştirmeler (kaizen) yaparak, minimum enerji kullanımına fonksiyonel yaklaşımlar sağlayacağımızı,

Belirlediğimiz amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlayarak enerji performansımızı sürekli iyileştireceğimizi,


Hat ve ürün tasarımı ile mal ve hizmet satın alma aşamalarında enerji verimliliği kriterlerini göz önünde bulunduracağımızı,


İçinde bulunduğumuz toplumun bir parçası olmanın bilinciyle hareket ederek politikamızı ve enerji verimliliği faaliyetlerimizi çalışanlarımıza, taşeron ve tedarikçilerimize duyurarak “Toplumda Enerji Verimliliği Bilinci”ni yayma çalışmalarımıza devam edeceğimizi,

Enerji verimliliği bilincinin sağlanması ve uygulanmasını düzenli eğitimler ve denetlemelerle kontrol edeceğimizi


taahhüt ederiz...