TOYOTETSU İş Güvenliği Politikası

"TOYOTETSU BİLİNCİ” ne uygun olarak, “ÖNCE GÜVENLİK” ilkesi ile işyerimizde çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve “0” iş kazalı bir işyeri durumumuzu sürekli kılmak amacıyla oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikamızla,


1


2


3

4


5

Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmanın yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincini tüm çalışanlarımıza aşılayacağımızı ve çalışanlarımızın da aktif katılımı ile güvenlik performansımızı sürekli arttıracağımızı,

Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmanın yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincini tüm çalışanlarımıza aşılayacağımızı ve çalışanlarımızın da aktif katılımı ile güvenlik performansımızı sürekli arttıracağımızı,

İş ortamında kurallara uymanın “kendini ve arkadaşlarını koruma” düşüncesiyle “Güvenlik Kurallarına Uyma” bilincini yükselteceğimizi,

Yukarıda bahsedilen konularda yan sanayilerimiz de dahil olmak üzere misafirlerimiz ve taşeronlarımızın da bu bilince ulaşmalarını sağlamak üzere bilinç reformu çalışmalarına devam edeceğimizi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı, TOYOTETSU için veya TOYOTETSU adına çalışan tüm kişilere duyurup, topluma ve ilgili bütün kuruluşlara her zaman açık tutacağımızı,


taahhüt ederiz...