Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik; çevre, toplum ve yönetişim arasındaki dengedir. Aynı zamanda dünyadaki yaşamı tehlikeye atmadan ve kimseyi geride bırakmadan gezegeni korumak, küresel ısınmayı durdurmak ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeyi kapsar.  Toyotetsu olarak sürdürülebilirlik kapsamında inovatif bir yaklaşım ile çevreye ve insana duyarlı temiz üretim adımlarını takip ederek toplumun bir parçası olmaya gayret gösteriyoruz.