TOYOTETSU Kalite Güvence Sistemi

Müşteriye mükemmel hizmet ve ürün sunmak kalite anlayışımızın temelini oluşturur.
Bu anlayışın bir rekabet gücüne dönüşmesi de kalite güvence sistemimizdeki temel uygulamaların bir sonucudur.


K1 Aktivitesi

Müşterilerimizin ve şirketimizin rekabet gücünü artırmak , tüm kalite ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve daha fazla katma değer sağlamak hedefiyle her yıl farklı temalarda K1 (kalite 1 numara) aktiviteleri düzenlenmektedir.


Tüm çalışanlarımızın kalite geliştirme sürecinde aktif görev aldığı bu aktivitelerde her departmanın kendi hedefi ve yıllık çalışma planı bulunmaktadır. Uygulanabilir ve takip edilebilir sistemler geliştirilerek, performanslar sürekli izlenmekte ve her yıl daha ileri hedefler belirlenmektedir.

Yerinde Kalite (Jikotei Kanketsu)

“ Hatalı parça üretmemek ve bir sonraki prosese hatalı parça göndermemek” anlamına gelen bu yaklaşımla, tüm üretim süreçlerini “sıfır hata” hedefine ulaştıracak aksiyonlar alınmaktadır.


Belirlenen model hatlarda çalışma atölyeleri düzenlenmekte, buradaki başarılı uygulamaların tüm hatlara yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

Ürünlerin belirlenmiş standartlara uygunluğunun kontrolü, deneyimli personelimiz tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. “Mükemmel ürün, mükemmel faaliyet” sloganı ile yola çıkan ekibimiz, kontrol, iyileştirme ve geliştirme faaliyetleriyle başarımızın sürekliliğini sağlamayı ve arttırmayı hedefler.

Tüm çalışma alanlarımız “önce emniyet ve kalite” ilkesine göre oluşturulmaktadır. Çalışanlarımızın iş güvenliğine verilen bu önem, kalite anlayışımızda da yerini bulur. Müşteri memnuniyetini ve son kullanıcının güvenliğini esas alan kalite bilinciyle, tüm ürünlerin kalitesi, sevkiyat öncesinde %100 kontrol edilir; müşteriye “sıfır” hatalı parça gönderilmesi sağlanır.

Sürekli İyileştirme, Standartlaştırma ve 5S

Kalite problemlerine karşı doğru ve zamanında aksiyon alınması için bölümler arası tüm iletişim araçları kullanılır. Her bir kalite probleminin temel nedeni, ilgili bölümler tarafından tartışılarak, detaylıca incelenir. Hataların bir daha oluşmaması ve üretim sırasında tespit edilebilmesi için, tüm çalışanlarımızın üstün gayretiyle, gerekli önlemler alınır ve takip edilir.


Belirlenen model hatlarda çalışma atölyeleri düzenlenmekte, buradaki başarılı uygulamaların tüm hatlara yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

İş süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için sürdürülen “kaizen” faaliyetleri “mükemmel ürün ve faaliyet”e ulaşma noktasında kalite için büyük önem taşımaktadır. Şirket genelinde kullanılan “Yaratıcı Öneri” sisteminde kalite iyileştirme önerileri özel olarak takip edilmekte, başarılı çalışanlar ödüllendirilmektedir. Bu çalışmadan elde edilen kazanım gelecek projelerin iyileştirme faaliyetleri için de bir geri besleme olarak kullanılmaktadır.

Sistemimizin en önemli unsurlarından biri de standartlaştırmadır. Kalite iyileştirmeleri tüm ilgili proses ve ürünlere yaygınlaştırılarak, standart bir uygulama haline getirilir ve takip edilir. Bu; hem tüm ürünlerin aynı kalite seviyesini yakalaması, hem de değişim noktalarının (henkaten) yönetim ve denetim kolaylığı açısından önemlidir. Standart çalışma içerisinde kalite ile ilgili ve uyulması zorunlu olan temel kurallar, şirket içerisindeki standardizasyonun görselleştirildiği ve çalışanlarımızın ihtiyaç durumunda başvurabileceği önemli bir kaynak olan “Günlük Kalite El Kitabı"nda toplanmıştır.
Tüm üretim süreçlerinde olduğu gibi kalite açısından da 5S’in eksiksiz uygulanması bir zorunluluktur.

Tedarikçilerimiz ve Kalite Güvence

Tedarikçilerimiz de kalite organizasyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. “Gelişirken, geliştirmek” anlayışı doğrultusunda, eğitim ve denetim yoluyla kalite iyileştirme sürecimizde her zaman yer almaktadırlar.

Tedarikçilerimizin performansları sürekli takip edilmekte olup, başarılı olanlar ödüllendirilmektedir.

Üretim hazırlıktan seri üretime kadar tüm süreçlerle ilgili standartlarımızın yer aldığı “TOYOTETSU Yan Sanayi Kalite Güvence El Kitabı”, tedarikçilerimizin kalite anlayışımıza tamamen uygun bir şekilde çalışması, aktivitelerinin standartlaştırılması için bir rehber olarak kullanılmaktadır.