1. Kaynak Jigleri Tasarımı

Fabrikamızda zaman içerisinde çeşitli ihtiyaçlar nedeniyle yeni kaynak jiglerinin tasarlanması ve üretilmesi gerekmektedir. Tasarımlar 3D ortamda şekillendirildikten sonra komponent üretimleri yapılmaktadır. Montajın tamamlanmasından itibaren kalite standartlarına uygunluk temin edilene kadar denemeler yapılmakta, bu denemelerin sonrasında kaynak jigleri seri üretimde kullanılmaya başlanmaktadır.

Daha önce manuel olarak üretilmekte olan üstteki parça, otomatizasyon için gerekli olan kaynak jiginin tasarımı,üretimi ve devreye alınması ile Ocak 2008 tarihinden itibaren robotik otomasyonda üretilmektedir.

Mevcut durumda manuel hatta üretilmekte olan üstteki parça jiginin,tasarım ve üretim aşamalarının tamamlanmasının ardından Temmuz 2010 tarihinden itibaren otomatik üretime başlaması planlanmaktadır.

2. Kalıp Proses Tasarımı

Parça datasi, teknik resmi detaylı şekilde incelenir ve Autoform programı ile simulasyon yapılarak en uygun proseslere karar verilir. Catia programı ile 3 boyutlu olarak Toyotetsu Kalıp Standartlan(TKS) ve pres ozelliklerine göre kalıp tasarımı gerçekleştirilir.

Yüksek SPM'lerde üretimi mümkün olmayan parçalarda daha düşük SPM'de kalite standartları içerisinde üretim tandem pres ve kalıplarında yapılmaktadır.
Blanking kalıplarda yüksek SPM'lerde verimli ve kaliteli üretim yapılmaktadır.Bu kalıplarda yapılan iyileştirmeler ile verim artırılmaktadır.

3. Üretim Hat Tasarımı

Bu faaliyetleri 4 ana başlıkta inceleyebiliriz.


3.1 Proses Tasarımı: Üretilmesi planlanan ürünün data ve resmi ışığında üretim metoduna(manuel yada robot) karar verilir.
3.2 Yerleşimin Saptanması: Üretim hattının yeri montaj hattına yakın,kalite kontrol ve lojistik için gerekli ekipmanlar da düşünülerek seçilir.
3.3 İş gücü ve Çevrim Zamanı Hesabı: Parça satışının en hızlı olacağı şartlarda, üretim proseslerinin sayısına ve süresine göre hesaplanır.
3.4 Ekipman Seçimi: Hangi kaynak makinesinin kullanılacağı, hangi robotun kullanılacağı gibi konularda karar verilir.Kaynak makinesi üretilecek parçanın malzeme özelliklerine, parça satış hızına, bakım masraflarına göre seçilir. Robot seçimi ise taşıyacağı kaynak ekipmanının ağırlığına, bakım masraflarına, güvenirliliğine ve tekrar edilebilirliğine bakılarak yapılır.

Bu uygulamada manuel olarak spot makinalarında üretilen hatların robotlarla otomatize edilerek spot kaynak operasyonlarının spot robotları ile gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

4. Kalıp Tasarımı

Kalıp tasarım ve imalatı yan sanayilerle işbirliği içinde yapılmaktadır.