Kalite Politikası

TOYOTETSU Türkiye’nin Temel Felsefesi doğrultusunda, laboratuvarlarımız bünyesinde gerçekleştirilen test ve analiz işlemlerinde;

Toyotetsu bilincine uygun, önce kalite ilkesine bağlı kalarak mevcut mevzuatlara ve kalite gerekliliklerine uygun, tarafsız, hızlı, etkin, devamlı, doğru, tutarlı, etik, güvenilir, bilimsel ve bağımsız bir politika izlemeyi, testlerde, müşterilerine Uluslararası “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardı” gereklerini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi, kalite standartları gereklerini karşılayan bir ortam sağlayarak sürekli artan kalitede hizmet vermeyi,

Bunun için; mevcut alt yapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini temin etmeyi, Tüm bu kalite politikalarının benimsenmesi ve uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi ve iç/dış kalite güvence tedbirlerini almayı,

Taahhüt ederiz...