TOYOTETSU İnsan Kaynakları Felsefesi

Şirketimiz hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için en önemli kaynağı insan olarak görmektedir. Bu nedenle, genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek yönetici adaylarını yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.

Yönetim ekiplerinin bu doğrultuda izleyecekleri temel politikalar; dürüstlük ve açıklık olup, devletin, müşterilerin ve diğer ticari kuruluşların uzun süreli güven ve memnuniyetini korumaya yönelik olmalıdır.

TOYOTETSU ailesinden olmak, Türkiye’ de üstün kaliteli ürünleri, değerlerine uygun fiyatlarla satan ve en iyi üretim anlayışıyla faaliyet gösteren gururlu bir takımın parçası olmak demektir. Bu ailede daima karşılıklı güven, saygı, katılım ve işbirliği esastır. Bu ailede yenilikler teşvik edilir, değişim ve gelişmelere açık olunur. Bu ailenin her kademesinde görev alanlar Türkiye’ de üretim ve otomotiv endüstrisinin en başarılı bireyleri olarak kariyerlerine devam edeceklerdir.

TOYOTETSU Ailesi’ nin ilkesi; bünyesine çalışkan, yetenekli, yaratıcı ve başarılı kişileri çekmek, onlara yatırım yaparak eşit şartlar altında gelişmelerine yardımcı olmak, üst kademelere ulaşma yollarını açık tutarak bu sektörde kendilerine kariyer yapmalarını sağlamak ve uzun yıllar birlikte çalışmaktır. TOYOTETSU Ailesi’ nde hiçbir birlikteliğe geçici gözle bakılmaz, ilişkilerin sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine oturtulmasına özen ve çaba gösterilir.

TOYOTETSU Çalışanından Beklentiler

Tüm çalışanlarımızdan, usta olmadan önce sabırla çıraklık etme ilkesini benimsemelerini, işlerinin kademesi veya içeriği ne olursa olsun, işlerine karşı olan tutumları ve ortaya koydukları performans ile şirketi temsil ettiklerinin bilincinde olmaları beklenir.

TOYOTETSU Ailesi’ nin fertlerinin çalışmaları kadar, düşünmeleri, yaratıcı olmaları, çözüm üretmeleri ve mutlaka sonuç almaları beklenir. Ancak bu şekilde, olaylara sonradan reaksiyon veren değil, olaylar olmadan önce tedbir alan, değişimlere uymaya çalışan değil, değişimleri öncü olarak yönlendiren aile fertleri, diğerlerini peşinden sürükleyen ve geleceğini yaratan bir kurumun parçası olarak her koşulda başarıyı yakalayacaktır.

Çalışanlarımızdan; üretilen ürünlerin kalitesinde olduğu gibi yaptıkları işin kalitesinde de, üretimde verimlilik anlayışında olduğu gibi, birlikte çalıştıkları arkadaşlarına olan tutum ve davranışlarında da aynı titizliği ve yaklaşımı göstermeleri beklenir.