TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ( SEM ) ZEISS EVO 10

Marka/Model

Carl Zeıss -EVO 10

Başlıca Uygulamalar

Metalik malzemelerin görüntü analizi ve karakterizasyonu

Edx dedektörü ile numunelerin elementel kompozisyonlarının analizi

Metalik malzemelerin faz, mikroyapı, inklüzyon ve hasar analizi

Deney Standartları

ASTM B748

ASTM E 2142

ASTM E45

ASTM E3

Teknik Özellikler

Tungsten filament kaynağı ile analiz

İkincil elektron (SE) dedektörü ile topografik görüntüleme

Geri saçılan elektron (BSE) dedektörü ile kompozisyonel görüntüleme

EDS dedektörü ile nokta, alan veya hat boyunca kalitatif ve kantitatif kimyasal kompozisyon analizi

8,5mm çalışma mesafesi ve 25mm2 görüntüleme alanı

100mm yükseklik ve 120mm çapa kadar numune analizi

Yalıtkan numuneler için kaplama imkanı