TOYOTETSU Üretim Felsefesi

TOYOTETSU'nun üretim felsefesi, iyi ve kaliteli üretimi düşük maliyette gerçekleştirerek istenilen zamanda ve kalitede müşterimize sunmaktır.


Bu felsefe doğrultusunda üretimimizi gerçekleştirirken araç olarak en iyi yol göstericimiz olan Toyota Üretim Sistemi'ni kullanmaktayız.


Operasyonel kararlılık üzerine kurulu olan üretim sistemimizin 3 temel direği aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
1. Tam Zamanında Üretim ve Sevkiyat (Just-in-Time)
2. Makina-İnsan Uyumu (Jidoka)
3. Sürekli İyileştirme (Kaizen)

Bu 3 temel direğin detayları aşağıda özetlenmiştir:

1. Tam Zamanında (Just-in-Time)

1.1 Talep Olunca En Kısa Zamanda Üretmek


Üretim zamanının (lead time) kısa olması (fabrikanın siparişleri almasından müşteriye iletmesine kadarki süre)


1.2 Sıralı Üretim (Heijunka)


Miktar ve çeşitliliği belirli bir üretim sırasına dengeli bir biçime sokmak


1.3 Temel Operasyon Kuralları

- Devam Eden İş Akışı
- Standart İş
- Çekme Sistemi ve Kanban
- Gereken Miktarda Üretim


2. Makina-İnsan Uyumu (Jidoka)

Jidokanın amacı makina ile insan arasında iyi bir uyum sağlamak, kaliteyi üretim sırasında üreterek ve insan gücünü koruyarak düşük maliyetli, kaliteli ürünler üretmektir.


Jidoka ve otomasyon arasındaki fark, makina iş yaparken, operatorün manuel bir işi başka bir makinada yapabilmesi şeklinde örneklenebilir.


3. Sürekli İyileştirme (Kaizen)

İyileştirme (kaizen) TOYOTETSU'da bir yaşam felsefesi halini almıştır. "İyileştirmenin sonu yoktur" düşüncesi ile mevcut durum her zaman iyileştirmek üzere incelenir ve geliştirilmesi hedeflenir.


Minimum Stok Seviyesi

Yukarıda özetlenen felsefemiz doğrultusunda şekillendirilen üretim sistemimiz sayesinde sevkiyatlar için birkaç saat, fabrika içi emniyet stokları için ise vardiyalarla ifade edilebilecek kadar düşük seviyelerde stok tutulmakta, gerektiği zamanda gerektiği kadar ve gereken kalitede ürünler üretilerek talep edilen zamanda sorunsuz olarak müşterimize sevk edilmektedir.