Sosyal Sorumluluk Politikamız

Biz, Toyotetsu Türkiye ve tedarikçi firmalarımız olarak, temel prensiplerimiz doğrultusunda, tüm ülke ve bölgelerde yürüttüğümüz işletme faaliyetlerimiz ile sürdürülebilir sosyal gelişim için öncü adımlar atmaktayız.Samimi ruhumuz ile yurtiçi/yurtdışı ve internasyonel tüm kanun ve kurallara uyarak işletme faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Biz, sürdürülebilir gelişim için, aşağıdaki tüm paydaşlarımızı önemseyen bir işletme olarak, açık ve adil bir iletişim ile paydaşlarımızla sağlıklı bir iletişimin devamlılığı ve ilerlemesi için çalışmaktayız.Bu politikamızı tüm iş ortaklarımız ile paylaşıp, kendilerinden de aynı uyumu beklemekteyiz.
Müşteriler
⦁ “Önce Müşteri” felsefemize dayanarak çok çeşitli müşteri taleplerini karşılayan yenilikçi ve olağanüstü yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler geliştirip sunarız.
⦁ Her ülkenin gizlilik yasalarının lafzına ve ruhuna uygun olarak müşteri ve işle ilgili her türlü bilgiyi sıkı kontrol altında tutmak ve yönetmek için çaba göstereceğiz.
Çalışanlar
⦁ Çalışanlarımıza saygı duyuyoruz ve her bireyin karakteristik geliştirmenin, performansını artırmanın ve iyi bir ekip çalışması yapmanın başarımızda önemli rol oynadığına inanıyoruz. Çalışanlarımızı için kişisel gelişime teşvik ediyoruz.
⦁ Çalışanlarımız için eşit istihdam fırsatlarını, çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekler; ayrımcılık yapmayız.
⦁ Tüm çalışanlarımız için adil çalışma koşulları sağlamaya, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya gayret ediyoruz.
⦁ İşimize dahil olan kişilerin insan haklarına saygı duyar; onları onurlandırırız. Ayrıca herhangi bir zorla çalıştırma ya da çocuk işçi çalıştırma biçimini kullanmayız ve bunlara müsamaha göstermeyiz.
⦁ Çalışanlarımızla iki yönlü samimi iletişim ile “Karşılıklı Güven ve Karşılıklı Sorumluluk” değerini paylaşır; çalışanlarımızın ve şirketimizin başarısı için birlikte çalışırız.
⦁ Çalışanlarımızın, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına uyarak özgürce ortaklık yapma veya yapmama hakkını tanırız.
⦁ Her şirketin yönetimi, kurum kültürünün teşvik edilmesinde ve etik davranışı teşvik eden politikaların uygulanmasında liderlik yapar.
⦁ Her ülkenin rekabet yasalarının lafzına ve ruhuna uygun olarak adil ve serbest rekabeti sürdürüyoruz.
Hissedarlar
⦁ Hissedarlarımızın yararına istikrarlı ve uzun vadeli bir büyüme sağlarken kurumsal değerimizi artırmaya çalışıyoruz.
⦁ Hissedarlarımıza faaliyet sonuçlarımız ve mali durumumuz hakkında zamanında ve adil bir açıklama sağlarız.
Küresel Toplum / Yerel Topluluklar / Çevre
⦁ “Toyotetsu Grubu Küresel Çevre Şartımıza” dayanarak iklim değişikliği ve çeşitlilik araçlarımızın ve operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkisini azaltmak için çalışmak gibi iş faaliyetlerimizin çevresel etkisini en aza indirmeye çalışarak çevre ile uyumlu bir büyümeyi hedefliyoruz. Çevrenin ve ekonominin uyumlu bir şekilde bir arada var olmasını sağlayan teknolojileri geliştirmek, kurmak, teşvik etmek için ve çevrenin korunmasına dahil olan geniş bir yelpazedeki kişi ve kuruluşlarla yakın ve işbirliğine dayalı ilişkiler kurmak için çalışıyoruz.
Topluluk
⦁ “İnsana Saygı” felsefemizi her ülkenin yasalarına ve sosyal normlarına uyarak her bölgenin kültür ve geleneklerine saygı duyarak hayata geçiririz.
⦁ Sürdürülebilir hareketlilik için toplumun gelişen ihtiyaçlarını karşılayan daha güvenli, daha temiz ve üstün teknolojiyi sürekli ararız.
⦁ Rüşvetin önlenmesi ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyar; devlet kurumları ve kamu makamlarıyla dürüst ve adil ilişkiler kurarız.
Sosyal Katkı
⦁ Nerede iş yaparsak yapalım, hem bireysel olarak hem de ortaklarla, toplulukları güçlendirmeye yardımcı olan ve toplumun zenginleşmesine katkıda bulunan sosyal faaliyetlere aktif olarak katılır ve katılırız.
“Açık ve Adil İş Uygulaması” felsefemiz ile karşılıklı güvene dayalı büyümeyi gerçekleştirmek için işortaklarımızla birlikte çalışırız.